Dostavljanje radova

Lektorisani rukopisi dostavlјaju se u elektronskoj formi, na adresu:

spmisao@pf.unibl.org

Svaki rukopis recenziraju dva anonimna recenzenta.
Rukopis će biti objavlјen ukoliko obje recenzije budu pozitivne.
Kategorizaciju rukopisa vrši Redakcija, na osnovu prijedloga recenzenata.

Časopis izlazi jednom godišnje.

Naknade za obradu članaka

Časopis SPM ne traži od autora da plaćaju troškove obrade za podnošenje ili objavlјivanje članaka.