MOGUĆNOST ZAKONSKOG NASLJEĐIVANJA VANBRAČNIH SUPRUŽNIKA S POSEBNIM OSVRTOM NA ODLUKU USTAVNOG SUDA BIH

Autori

  • Đorđe Raković Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR2255007R

Apstrakt

U ovom članku se raspravlja o mogućnosti zakonskog nasljeđivanja vanbračnih supružnika (partnera). U posebnom fokusu je i kritička naliza odluke Ustavnog suda BiH br. AP 4207/13 od 30.09.2016. godine. Polazi se od hipoteze da ni pozitivnopravno ni uporednopravno nema osnova da se omogući (bezrezervno i neograničeno) pravo zakonskog nasljeđivanja između vanbračnih partnera, koji imaju mogućnost da sklope brak i tada steknu zakonsko pravo nasljeđivanja. Cilj ovog članka se ogleda u utvrđivanju mogućnosti zakonskog nasljeđivanja vanbračnih partnera u uporednopravnom kontekstu (zemlje bivše SFRJ i evropske države), u pozitivnom pravu, ali i u kritičkoj analizi odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa ovom temom.

##submission.downloads##

Objavljeno

09.03.2023

Broj časopisa

Sekcija

Pregledni naučni članci