POLOŽAJ HIPOTEKARNOG POVJERIOCA U IZVRŠNOM POSTUPKU

Autori

  • Igor Šukalo Master prava, sekretar Skupštine Grada Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR2255061S

Apstrakt

Savremena privreda nezamisliva je bez instituta hipoteke. Hipoteka je najvažnije stvarnopravno sredstvo obezbjeđenja potraživanja i sredstvo mobilizacije kapitala. Tek nakon sveobuhvatne reforme stvarnog prava u Republici Srpskoj zakonodavac je detaljno uredio ovaj značajan institut građanskog prava. Ipak, i kod nas i u svijetu se dešava da potraživanja osigurana hipotekom ne budu uredno vraćena i hipotekarni povjerioci moraju sudskim putem da zatraže zaštitiu svojih prava odnosno namirenje iz vrijednosti predmeta hipoteke. Iako se čini da su hioptekarni povjerioci potpuno zaštićeni, posebno nakon uvođenja obavezne notarske obrade svih isprava vezanih za promet nepokretnosti, u parksi svjedočimo raznim problemima u pogledu namirenja hipotekarnih povjerilaca.

##submission.downloads##

Objavljeno

09.03.2023

Broj časopisa

Sekcija

Pregledni naučni članci