MILAN ŠKULIĆ: OSNOVI KRIVIČNOG PRAVA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Edicija CRIMEN 53, 2021, str. 369)

Autori

  • Miodrag N. Simović Sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, redovni član Evropske akademije nauka i umjetnosti, inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka i redovni član Balkanskog naučnog centra Ruske akademije prirodnih nauka
  • Marina M. Simović Vanredni profesor, sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR2255099S%20

Apstrakt

MILAN ŠKULIĆ: OSNOVI KRIVIČNOG PRAVA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Edicija CRIMEN 53, 2021, str. 369)

##submission.downloads##

Objavljeno

09.03.2023

Broj časopisa

Sekcija

Prikazi