Povratak na detalje članka Prof. dr Ili ja Ba bić, prof. dr Radenko Jotanović: GRA ĐAN SKO PRA VO, KNJI GA 2 - STVARNO PRAVO ( Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2020, str. 452) Preuzmi fajl Preuzmi PDF