PRAVNI POLOŽAJ ENGLESKE CRKVE U ODREDBAMA VELIKE POVELJE SLOBODA IZ 1215. GODINE

Autori

  • Željko Teofilović Master prava, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Brodu

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR2255043T%20

Apstrakt

Rad se bavi analizom odredaba o položaju engleske crkve u jednom od najstarijih ustavnih dokumenata, okolnostima u kojima se donosi ovaj pravni akt, kao i njegovim posljedicama kako za englesko društvo, tako i za pravne sisteme u drugim zemljama. Velika povelja sloboda iz 1215. godine, kao takva, predstavlja univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i slobodama. Njene odredbe poslužiće kao inspiracija i u narednim vjekovima svima onima koji se bore za očuvanje ovih osnovnih ljudskih vrijednosti.. Odredbe o položaju engleske crkve, veoma su važne za dalji tok sudbine i statusa ove crkve. U njima se začinje ideja o slobodnoj crkvi, autonomnoj organizaciji sa pravom slobode izbora klira bez uticaja vladara i rimskog pape. Zbog toga će rimski papa Inoćentije III svojom Bulom suspendovati, smatrajući je nelegalnom i sramnom. Bez obzira na kratak period, a to su samo dva mjeseca, koliko je Povelja bila na snazi, ona je ostala kao osnov u novim borbama staleža i krune, za pravni poredak u engleskom društvu. Neke od njenih normi nalaze se i danas u pravnom sistemu anglosaksonskog prava.

##submission.downloads##

Objavljeno

09.03.2023

Broj časopisa

Sekcija

Pregledni naučni članci