Kontakt

SRPSKA PRAVNA MISAO
Časopis sa pravnu teoriju i praksu

Univerzitet u Banjoj Luci
Pravni fakultet
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

Glavni kontakt

Željko Mirjanić
Glavni i odgovorni urednik
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet

Tel: 00387 51 339 002


Pomoćni kontakt

Bojan Vlaški
Urednik
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet

Tel. 00387 51 339 021


www.spmisao.com

e-mail: spmisao@pf.unibl.org